/

april 21, 2024

Kernwaarden van een bedrijf: waarom verdient het de aandacht?

Stap bij een willekeurig bedrijf naar binnen met de vraag wat hun kernwaarden zijn en de kans is groot dat de medewerkers je het antwoord verschuldigd moeten blijven. Vreemd! Want hoewel het formuleren en uitdragen van kernwaarden misschien niet direct voor meer omzet zorgt, hoort het wel degelijk bij het fundament van een organisatie. Maar wat houdt het precies in? En waarom verdient het de aandacht? Hierin lees je meer over het belang van kernwaarden.

Misschien handig om eerst in te gaan op het begrip kernwaarden. Wat betekenen ze eigenlijk voor een organisatie? Voor ons zijn kernwaarden een onderdeel van de identiteit, het DNA van een bedrijf, zou je kunnen stellen. Ze laten zien waar het voor staat en bepalen het gedrag en de cultuur binnen een organisatie. Als je het zo leest, lijkt het een belangrijk element. En dat is het ook! Toch steken startende ondernemingen onvoldoende tijd in het formuleren en uitdragen van hun kernwaarden. In onze ogen is dat een gemiste kans. Want wie een huis bouwt, begint niet met het dak, maar met het aanleggen van een stevige fundering. Voor ons als strategisch marketingbureau is stap 1 dan ook het in kaart brengen van de totale merkidentiteit, waarbij de kernwaarden, purpose, missie en visie, de tone of voice en het archetype worden geformuleerd.

 

Kernwaarden onder de loep

Goede communicatie is belangrijk voor het succes van een onderneming. Maar om goed naar de buitenwereld te communiceren moeten eerst de zaken binnenshuis op orde zijn. Wat zijn voor jouw bedrijf nou redenen om de merkidentiteit, en dus ook de kernwaarden, nog eens goed onder de loep te nemen? Bijvoorbeeld als er voor jouw gevoel onvoldoende samenhang is tussen afdelingen, waardoor zij niet soepel of zelfs langs elkaar heen werken. Of als je merkt dat medewerkers de trots die jij voor het bedrijf voelt niet delen. Door de kernwaarden intern uit te dragen, zorg je ervoor dat de neuzen van collega’s dezelfde kant op wijzen.

Logische beslissingen

Daarnaast helpen kernwaarden ook in de communicatie naar buiten toe. Vanuit je bedrijf gebruik je ze bij het geven van prioriteiten en helpen ze je in het maken van logische beslissingen. Zo bepaal je bijvoorbeeld wat je wel of niet op je website of socialmediakanalen plaatst. Zorg ervoor dat alle communicatie raakvlak heeft met jouw kernwaarden. Ze vormen een waardevol houvast voor de lange termijn om zo consistent mogelijk intern en extern te communiceren.

 

Wat zijn goede kernwaarden?

Bij het formuleren van kernwaarden is het zaak om vage containerbegrippen als ‘kwaliteit’, ‘professioneel’ en ‘flexibel’ te vermijden en woorden te gebruiken die je dagelijks op de werkvloer zou kunnen horen. Dus wat zijn dan voorbeelden van goede kernwaarden? Geschikte kernwaarden zijn bijvoorbeeld ‘aandacht’, ‘onvervalst’ en ‘plezier’. Klik je eens een weg door onze website en kijk of je onze kernwaarden herkent.

Hopelijk heeft bovenstaande je geïnspireerd, de ogen geopend en laten inzien dat het formuleren en uitdragen van kernwaarden van groot belang is voor jouw bedrijf. Wij van Comeback Merketing vinden het samen met de purpose, missie en visie, de tone of voice en het bepalen van een archetype horen bij de volledige identiteit van een onderneming. Het is in ons vijfstappenplan de eerste trede om van een bedrijfsnaam een sterk merk te maken.